Koronaviruset

Informasjon om hvordan Barn til Bords forholder til Korona viruset Barn til Bords er underlagt strenge retningslinjer iht mathåndtering og hygiene, men vi har valgt å sette inn ekstra tiltak for å ta ytterligere forhåndsregler og kan forsikre barnehagene/skolene om at vi opptrer i tråd med retningslinjer for å unngå smitte iht råd fra myndighetene for å unngå smitte av Korona viruset. Flg. er innført av forsterkninger iht tiltak utover de vanlige retningslinjene i bedriften. Iom at vi har kontroll over hele verdi kjeden setter vi inn forsterkninger på alle områder for overholde retningslinjene for å unngå smitte.

Vi har ingen i bedriften som har vært i Korona smittede områder, vært på reise de siste 4 månedene eller vært syke. Alle som arbeider i bedriften oppgir daglig rapportering iht til helse. Hvis det oppstår tegn til tørr hoste, nysing el forkjøleselseliknende symptomer vil vedkommende umiddelbart bli satt i karantene på 14 dager. Barnehagene vil få løpende informasjon hvis dette oppstår. Alle besøk/avtaler i bedriften med utenforstående involverte er utsatt eller kanselert. Vi tar IKKE imot besøk eller vil i perioden fremover ikke drive utadrettet aktivitet utover matlevering ovenfor barnehagene/skolene.

Vi har endret varemottaks prosedyren, slik at våre ansatte tar i mot varene utenfor lokalet og frakter varene selv opp på lager/kjøl og frys. Engangs hansker benyttes i alle situasjoner på alle områder. Disse blir kastet i lukket bøtte i eget lukket rom.

Kjøkkenpersonale: Det utføres hyppig håndhygiene (håndvask og hånddesinfeksjon) før/etter hvis man berører gjenstander. Alle benytter munnbind og engangs hansker. Disse skiftes etter hvert berørings punkt. Emballasje som blir benyttet til mat og transport som har vært utenfor våre lokaler blir først desinfisert før de blir kokt og på nytt desinfisert. Oppbevares i lukkede rene soner/rom hvor det ikke foregår aktivitet. Sjåfører: Benytter engangshansker som skiftes mellom hver levering. Det er også innført grundig vask og antibakteriell behandling mellom hver levering. Utover ovennevnte er det satt opp ytterligere stasjoner med håndhygiene behandling.

Ved stenging av barnehagen/skolen ta kontakt så raskt som mulig med Trine K. Nystrøm Rasmussen på mob. Tlf : 91770967 el pr e-mail: trine@barntilbords.no Ved evt andre spørsmål ta kontakt med Camilla Holm Wembstad på mob. : 951 84 684 el pr. e-mail:camilla@barntilbords.noTa kontakt så raskt som mulig ved stenging av barnehagen/skolen

Camilla Holm Wembstad på mob. : 951 84 684 el pr. e-mail:camilla@barntilbords.no


Trine K. Nystrøm Rasmussen på mob.
Tlf : 917 70 967 el pr e-mail: trine@barntilbords.no